Videot

Skaftkärr-hankkeen esittelyvideo

Porvoon Skaftkärriin rakennetaan uutta, yli 6000 asukkaan viihtyisää ja energiatehokasta asuinaluetta. Skaftkärrin alueen suunnittelu- ja innovaatiotyötä tehtiin laajassa yhteistyössä viranomaisten, energiantuottajien, energiankäytön kehittäjien, rakennuttajien, laitevalmistajien ja muiden yritysten sekä tulevien asukkaiden kanssa. Yhteistyössä olivat mukana Sitran lisäksi Porvoon kaupunki, Porvoon Energia Oy, ympäristöministeriö ja Kehitysyhtiö Posintra Oy. Vaihtoehtoisten energiaratkaisujen kehittämiseen osallistui Porvoon Energian lisäksi myös muita energiatuottajia, mm. maalämmön, aurinkoenergian, pientuulivoimalaitosten ja muiden polttoaineiden toimittajia.

Jan Vapaavuori – Tie energiaviisaaseen rakennettuun ympäristöön, ERA17

Ingo Lütkemeyer – Integroivalla suunnittelulla plusenergiakoulu Saksaan, Tekes

Ger Maas – Euroopan rakennusjätit panostavat kestävään kehitykseen, Tekes

Jürg Roland Bernet ja Frank Hovorka – Yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta vaikuttavat kiinteistöjen arvoon, Tekes

Jarek Kurnitski – Useat maat pyrkivät nollaenergiarakentamisen kärkeen, Tekes

Ari Ahonen – Huippututkimuksella ratkaisuja yritysten ja koko maapallon tarpeisiin, RYM Oy

Video: ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017

Toimintaohjelma ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 – vastaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen haasteeseen rakennetun ympäristön osalta. Toimintaohjelman ovat laatineet ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes apunaan työryhmä, johon kuului noin 30 asiantuntijaa yrityksistä, tutkimuslaitoksista ja julkishallinnosta. Rakennukset ja rakentaminen vastaavat noin 40 prosentista kaikesta energiankulutuksesta ja päästöistä, joten rakennetulla ympäristöllä on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ratkaiseva rooli. Videon on toteuttanut tuotantoyhtiö Optipari.

Harri Hiltunen – Energiaviisautta korjausrakentamiseen, ERA17

Juha Hetemäki – Rakentamismääräysten roadmap vuoteen 2020, ERA17

Juha Olkinuora – Rakennuksille päästöluokitukset, ERA17

Kaisa Vuorio – Rajat yhdyskuntarakenteen hajautumiselle, ERA17

Mika Airaksela – Entistä rautaisempia ammattilaisia, ERA17

Pekka Seppälä – Rakennusvalvonnasta neuvova palveluorganisaatio, ERA17

Timo P. Nieminen – Päästötarkastelu kaikkeen kaavoitukseen, ERA17

Tuula Vartiainen – Aurinkosähköllä nollaenergiarakennuksia, ERA17

Tuuli Kaskinen – Energiaviisaita ratkaisuja arkeen, ERA17

Connie Hedegaard – Ilmastotavoitteet ja rakennettu ympäristö, ERA17