Seurantaryhmän johdolla eteenpäin

ERA17-toimintaohjelman toteutusta edistää helmikuussa 2011 työnsä aloittanut seurantaryhmä, jonka tehtävänä on kannustaa ja koordinoida eri tahoja toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen päällekkäisyyksiä välttäen. Seurantaryhmä edistää toimintaohjelmassa esitettyjen osa­tavoitteiden toteutumista ja seuraa eri alueille kehittyviä hankkeita innostaen yrityksiä ja kuntia. Ryhmä koordinoi myös ERA17-toimintaohjelman toteuttamista koskevaa viestintää.

Seurantaryhmän jäseniä ovat Harri Hiltunen (Suomen Kiinteistöliitto ry), Mika Lautanala (Innovaatiorahoituskeskus Tekes), Jarkko Huovinen (Suomen Kuntaliitto ry), Jyrki Laurikainen (RAKLI ry), Mari Pantsar (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra), Tarmo Pipatti (Rakennusteollisuus RT ry), Helena Säteri (ympäristöministeriö).

Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii vuonna 2017 Harri Hiltunen Suomen Kiinteistöliitosta. Aikaisempina vuosina puheenjohtajuus on ollut Kuntaliitolla, Tekesillä, Sitralla, ympäristöministeriöllä, RAKLI ja Rakennusteollisuus RT ry. Seurantaryhmän tukena toimii viestintäryhmä.

Kuva: Annika Varjonen ja Leena Ahveninen

Kuva: Annika Varjonen ja Leena Ahveninen