ERA17-toimintaohjelman toimenpiteet

ERA17-toimintaohjelman työskentelytavat ovat vaihdelleet ohjelman aikana. Ohjelmalle määritettiin vuosiksi 2013-2014 seitsemän painopistettä, joihin koottiin ohjelman alkuperäiset tavoitteet. Nämä painopisteet olivat:

  1. Kaavoitukseen energiatehokkuutta parantavat arviointivälineet
  2. Sähkön ja lämmön pientuotanto houkuttelevaksi ja vaivattomaksi
  3. Kustannustehokkaita ratkaisuja energiakorjauksiin
  4. Energiatietoiseen kiinteistöjen käyttöön
  5. Energiaviisautta rakentamisen ohjaukseen ja valvontaan
  6. Vauhtia kuntien ERA17-toimintaan
  7. Energiaosaavaan perus- ja täydennyskoulutukseen

Jokaiselle painopisteelle nimettiin seurantaryhmän vastuuorganisaatio ja koordinaattori.

Vuosina 2015-2017 uusia painopisteitä ei asetettu. Työskentelyä jatkettiin teemojen parissa seurantaryhmän johdolla.

Kuva: Annika Varjonen ja Leena Ahveninen

Kuva: Annika Varjonen ja Leena Ahveninen