Tausta – Mikä ERA17?

ERA17-toimintaohjelman tavoitteena on, että Suomi on energiaviisauden kärkimaa. Haluamme, että rakennettu ympäristömme toimii energiatehokkaasti ja vähäpäästöisesti.

Energiaviisaalla rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan energiatehokasta, vähäpäästöistä ja laadukasta rakennettua ympäristöä, jossa ilmastonmuutoksen torjunnan edellyttämät toimenpiteet on otettu käyttöön. Energiaviisaus koostuu monesta eri tekijästä: maankäytöstä, uudis- ja korjausrakentamisesta, rakennusten ylläpidosta ja uusiutuvan energian hyödyntämisestä.

Rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ratkaiseva rooli. Rakennukset ja rakentaminen vastaavat noin 40 prosentista kaikesta energiankulutuksesta ja päästöistä. Jos mukaan otetaan liikenteestä aiheutuvat päästöt, rooli on vielä merkittävämpi.

Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Vielä 30 vuotta sitten olimme energiakriisin seurauksena energiatehokkuuden edelläkävijöitä. ERA17 kannustaa Suomea ottamaan takaisin paikkansa energiaviisauden kärkimaana ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut päästötavoitteet jo Suomen juhlavuonna 2017. Päämääränä on, että vuonna 2050 Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö.

ERA17-toimintaohjelmaa vievät yhteistyökumppaneidensa kanssa eteenpäin RAKLI ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja ympäristöministeriö.

Kuva: Annika Varjonen ja Leena Ahveninen

Kuva: Annika Varjonen ja Leena Ahveninen

ERA17 sai alkunsa tammikuussa 2010, kun ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes kokosivat laajan asiantuntijajoukon kartoittamaan parhaat keinot energiaviisauden edistämiseen. Tämän työn tuloksena syntyi toimintaohjelma ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017. Toimintaohjelmassa esitettiin 31 toimenpide-ehdotusta, joihin tarttuminen mahdollistaisi energiaviisauden parahtamisen.