Bakgrund – Vad är ERA17?

Målet med åtgärdsprogrammet ERA17 är att Finland ska vara en föregångare när det gäller energismarta lösningar. Vi vill att vår byggda miljö ska vara energieffektiv och utsläppssnål.

Med en energismart byggd miljö avses en energieffektiv, utsläppssnål byggd miljö av hög kvalitet, där man infört åtgärder för att stoppa klimatförändringen. Det finns många faktorer som påverkar energismartheten: markanvändning, nybyggen, ombyggnad och renoveringar, byggnadsunderhåll och utnyttjande av förnybar energi.

Den byggda miljöns energieffektivitet är i nyckelposition när det gäller att stoppa klimatförändringen. Byggnaderna och byggandet orsakar cirka 40 procent av alla utsläpp och all energiförbrukning. Om man även räknar med alla utsläpp från trafiken, ökar betydelsen ytterligare.

På dessa sidor presenteras de 31 åtgärdsförslag som tagits fram inom åtgärdsprogrammet ERA17. Åtgärderna är av olika omfattning och betydelse. En del av dem är kortvariga, medan andra sträcker sig över en längre period. Vissa åtgärder har redan börjat genomföras, andra måste utvecklas ytterligare. Gemensamt för de flesta åtgärderna är att ingen aktör kan genomföra dem helt på egen hand. Det behövs insatser från medborgare, företag, kommuner och staten för att uppnå en energismart tillvaro.

År 2017 fyller Finland 100 år. Ännu för 30 år sedan var vi på grund av energikrisen föregångare när det gäller energieffektivitet. ERA17 vill sporra Finland att återta sin plats som föregångsland och redan under Finlands jubileumsår 2017 uppnå de utsläppsmål som fastställts för år 2020. Det övergripande målet är att Finland år 2050 ska erbjuda världens bästa byggda miljö.

Åtgärdsprogrammet ERA17 drivs av Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, Byggnadsindustrin RT, Sitra, Finlands Fastighetsförbund, Finlands Kommunförbund, Tekes och miljöministeriet samt samarbetspartner.

Foto: Annika Varjonen ja Leena Ahveninen

Från plan till handling

ERA17 fick sin början i januari 2010 då dåvarande bostadsministern Jan Vapaavuori tillsammans med Sitra och Tekes sammankallade en bred expertgrupp för att kartlägga de bästa metoderna att främja energismarta lösningar. Resultatet av detta blev åtgärdsprogrammet ERA17 för en energismart byggd miljö 2017.

Genomförandet av åtgärdsprogrammet ERA 17 främjas av en uppföljningsgrupp som inledde sitt arbete i februari 2011 och som har som uppgift att uppmuntra och samordna olika aktörer i genomförandet av åtgärderna i programmet så att bl.a. överlappningar kan undvikas. Uppföljningsgruppen arbetar för att de delmål som presenteras i åtgärdsprogrammet ska uppfyllas och följer de projekt som tas fram i olika områden genom att sporra företag och kommuner. Gruppen samordnar också kommunikationen i anslutning till genomförandet av åtgärdsprogrammet.

Uppföljningsgruppen har följande deltagare: Harri Hiltunen (Finlands Fastighetsförbund), Reijo Kangas (Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer), Leena Karessuo (Finlands Kommunförbund), Helena Kinnunen (Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry), Jukka Noponen (Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra), Tarmo Pipatti (Byggnadsindustrin RT rf) och Helena Säteri (miljöministeriet).