Skaftkärrin opit ahkerassa käytössä Porvoossa

Skaftkärr-hanke on yksi tämän vuosituhannen tunnetuimmista kaupunkikokeiluista Suomessa. Energiaratkaisuja on siinä tarkasteltu osana pienen kaupungin rakennetun ympäristön suunnittelua ja ohjausta. Projekti synnytti runsaasti pysyviä hyviä käytäntöjä Porvoon kaupunkiin. Sen vaikutukset näkyvät niin asenteissa, päätöksenteossa kuin yhdyskuntarakenteessakin.

Porvoossa tuntuu olevan ihailtava asenne: haasteita ei pelätä, vaan ne kohdataan innokkaasti, yhdessä. Asenne ja into ovat keskeisiä avaimia onnistumiseen, olipa kyseessä ihminen, yritys, yhteisö tai kaupunki.

Skaftkärr-hanke opetti Porvoon kaupungille paljon, muun muassa uusia työtapoja: opittiin tekemään asioita yhdessä eri virastojen ja muiden toimijoiden kesken. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta voi käytännössä olla hyvinkin haastavaa. Poisoppiminen kun on aina paljon vaikeampaa kuin uuden oppiminen.

Aluesuunnittelua ja kaavoitusta hanke auttoi kokeilemalla uudenlaista työkalua Skaftkärrissä. Alueelle laadittiin energiakaava, jossa energiatehokkuus on huomioitu koko kaavoitusprosessissa. Kuten muutkin kokeilut, myös energiakaavasta saadut kokemukset raportoitiin.

”Skaftkärr-hanke käynnisti koko Porvoossa jo lähes 10 vuotta jatkuneen, määrätietoisen kehittämisen kohti hiilineutraalia asumista”, toteaa Porvoon yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio, joka on silminnähden tyytyväinen saatuihin tuloksiin.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja energiatehokkuus on nostettu Porvoon kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa ja luottamuselinten hyväksymissä ohjelmissa tärkeään rooliin. Kaupunki pyrkii vuoteen 2030 mennessä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosentilla. HINKU-foorumiin Porvoo liittyi vuonna 2014.

Skaftkärr-projektin jatkona Porvoo oli mukana vuonna 2015 päättyneessä, EU:n rahoittamassa kansainvälisessä IDEAS tutkimus- ja kehitysprojektissa, jonka tavoitteena oli kehittää mm. alueellisia energiankulutuksen ja -tuotannon hallintatyökaluja sekä liiketoimintamalleja, tähtäimenä energiapositiiviset yhdyskunnat. Kaupunki on ollut myös mukana kehittämässä kaavoituksen ekolaskuria KEKO, joka on maankäytön suunnittelun tueksi kehitetty ekologisen kestävyyden arviointityökalu.

Ei mikään yksittäinen hanke, vaan jatkuvaa työtä

Porvoo toteuttaa jatkuvasti monenlaisia toimenpiteitä energiatehokkuuden edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kaupungissa toimii oma koordinointiryhmä asian tiimoilta. Kaupunki kokosi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimenpiteensä raporttiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Rakennetun ympäristön energiatehokkuus, kestävän liikkumisen edistäminen ja uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiantuotanto ovat toimenpiteissä keskeisellä paikalla. Toimenpiteistä laadittua raporttia päivitetään säännöllisesti, viimeisin päivitys valmistui 2016 keväällä. Jatkona Skaftkärr-hankkeelle kaupungin nettisivuille on myös kerätty kaupunkilaisille tietoa toimenpiteistä helposti lähestyttävään muotoon.

Osana Skaftkärr-hanketta Porvoo otti käyttöön toisaalla tehtyjä fiksuja toimintatapoja. Porvoo on kehittänyt edelleen Oulussa hiottua mallia rakennusvalvonnan ennakoivaan laadunohjaukseen. Se kouluttaa omakotirakentajia huomioimaan energiatehokkuuteen ja laatuun liittyvät asiat jo rakennusprojektia suunnitellessaan. Tämä ”hoksauttamisen” malli on otettu innokkaasti käyttöön. Laadunohjaukseen osallistuu paitsi rakennusvalvonta, myös kaupungin tontinluovutus. Tontinsaajilta on saatu toimintatavasta kosolti kiitosta.

Epäonnistumistakin kannattaa oppia

Porvoon kaupunki on soveltanut ahkerasti Skaftkärr-hankkeesta saatuja oppeja ja kokenut saaneensa niistä valtavasti hyötyä. Monet kokeiluista ovat merkittävästi vaikuttaneet sekä paikallisesti että valtakunnallisesti uusien toimintatapojen leviämiseen. Myös epäonnistumiset on raportoitu, jottei muiden tarvitse toistaa virheitä. Porvoo onkin projektin ansiosta herättänyt kiinnostusta sekä Suomessa että kansainvälisesti energiatehokkaan kaavoituksen ja rakentamisen kaupunkina.

Lue lisää Skaftkärr-hankkeen tuloksista Eva Heiskasen tutkimuksesta.

Teksti: Tuula Sjöstedt, Sitra

Lisätietoja: Maija-Riitta Kontio, Porvoon kaupunki

This entry was posted in Blogit and tagged , , , , , , , .

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *