Uudis- ja korjausrakentamisen sekä kiinteistönpidon palvelujen tuottajien pätevyys

Uudisrakentamiseen on viimeisen vuosikymmenen aikana kehitetty palveluiden tuottajien pätevyyden toteamisjärjestelmiä, joista vastaavat FISE Oy ja RALA ry. Matala- ja nolla­energia­rakentaminen sekä -korjaaminen edellyttävät uudenlaista osaamista ja kokonaisuuksien hallintaa niin suunnittelijoilta, urakoitsijoilta kuin kiinteistöjen huoltotoiminnasta vastaaviltakin.

Korjaus­rakentamiseen ja kiinteistöjen elinkaaren hallintaan kehitetään olemassa oleviin järjestelmiin tukeutuen kattava pätevyyden toteamisjärjestelmä. Sen tavoitteena on korjaus­rakentamisen ja kiinteistöjen kunnossapidon osaamisen, luotettavuuden ja arvostuksen nostaminen kokonaisuutena. Samalla pyritään karsimaan alalta hämärätaloutta sekä heikko­laatuista työtä. Näin varmistetaan tulevaisuuden korjausten onnistumien sekä kiinteistöjen suunnitelmien mukainen tekninen toiminta.

Vastuu pätevyyden toteamisjärjestelmän kehittämisestä kuuluu ympäristöministeriön, FISE Oy:n ja RALA ry:n toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen RAKLI
Toteutusaikataulu 2012
Toimenpiteen eteneminen Toteutumassa suunnitellusti
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Tilaajat edellyttävät sopimusehdoissaan yrityksiltä koko alihankintaketjun hyväksyttämistä tilaajalla ja kaikilta yrityksiltä tilaajavastuulain edellyttämiä selvityksiä. Yritykset liittyvät toimialan yhteisesti suosittelemaan Luotettava Kumppani-ohjelmaan (Tilaajavastuu.fi) sekä veronumero.fi-palveluun.Toiminnan ja tuotteiden laadun parantamiseksi yrityksiltä ja niiden alihankkijoilta edellytetään luotettavaa näyttöä osaamisestaan (ensisijaisesti RALA-pätevyyksiä). RALAn Luotettava Laatutyömaa-hankkeessa kehitettiin pilottityömaiden avulla kriteeristöä ja järjestelmää laajempaan käyttöön.Uudet rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot otettiin käyttöön 2012 ja niiden tiedottaminen ja koulutus organisoidaan yhdessä alan järjestöjen kanssa. RT-korttien laatiminen on käynnissä.Tehtäväluetteloihin otettiin mukaan energiatehokkuusnäkökulma.
Lisätietoja ja tausta-aineistoa Toimenpiteen toteuttivat yhteistyössä: RAKLI, RT, Kiinteistöpalvelut, Isännöintiliitto, Rakentamisen laatu RALA ry, SKOL