Rakentamisen ohjaus painopisteet 2013-2015

Rakentamisen ohjauksen osalta painopisteiksi vuosille 2013-2015 valittiin:
Energiaviisautta rakentamisen ohjaukseen ja valvontaan

  • Rakennusvalvontaprosessiin liittyvät mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen on tunnistettu ja ne tunnetaan laajasti.
  • Rakennusvalvontaan liittyviä parhaita käytäntöjä on otettu laajasti käyttöön.
  • Kuntien ja kaupunkien rakennusvalvontojen toimintatavat, käytännöt ja tulkinnat ovat merkittävästi yhtenäistyneet.

Koordinaattorina toimi Pekka Lukkarinen ympäristöministeriöstä.