Korjausrakentamisen ohjaus rakentamismääräyksillä

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää kansallisia rakentamismääräyksiä laajoille peruskorjauksille. Suomessa rakentamismääräykset ovat perinteisesti koskeneet uudis­rakentamista, ellei erikseen toisin mainita. Korjausrakentamista koskevat yksityiskohtaiset rakentamismääräykset ovat näin ollen uutta lainsäädäntöä. Kehitystyö edellyttää eri-ikäisten rakennusten teknisten ominaisuuksien ja niiden energiatehokkuutta koskevien kustannus­optimaalisten toimenpiteiden tuntemista. Korjausrakentamisessa tulee voida ottaa huomioon myös muut tekniset ja esteettiset tekijät. Lisäksi korjausrakentamisen tarve tulee arvioida teknistaloudellisesti. Joissain tapauksissa tämä voi johtaa rakennuksen purkamiseen.

Korjausrakentamista koskevat määräykset voivat perustua sekä koko rakennusta koskeviin, energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin, kuten laskennalliseen kokonais­energian­kulutuksen parantamiseen, että rakennusosakohtaisiin toimenpiteisiin. Kulttuurihistoriallisissa rakennuksissa kokonaisenergiatehokkuutta parantavat toimenpiteet sovitetaan yhteen suojelu­vaatimusten kanssa.

Korjausrakentamista koskevien rakentamismääräysten laatiminen kuuluu ympäristöministeriön toimialaan apunaan Senaatti kiinteistöt.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Ympäristöministeriö
Toteutusaikataulu 8/2011 – 7/2012
Toimenpiteen eteneminen Toteutumassa viiveellä.
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä VN antanut HE maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 6.9.2012. Korjausrakentamista koskevat, asetuksena annettavat rakentamismääräykset ovat EU teknisessä notifioinnissa. Määräysten antaminen on aikataulullisesti sidoksissa lakiesityksen käsittelyyn eduskunnassa.
Yhteyshenkilö Teppo Lehtinen
Lisätietoja ja tausta-aineistoa www,ymparisto.fi; www.eduskunta.fi