Kannustimet

66Energiaviisaan rakentamisen aikakaudella kuluttajat ovat motivoituneet löytämään energiaviisaita ratkaisuja arkeen ja asumiseen. Valtion kannustimet ohjaavat sekä uudis- että korjaus­rakentamisessa energiatehokkaiden ratkaisujen tekemiseen ja uusiutuvan energian käyttöön lämmitysjärjestelmissä. Määräystasoa energiatehokkaampi rakentaminen ja korjaaminen on taloudellisten kannustimien vuoksi kannattavampaa kuin määräystason noudattaminen, kun tarkastellaan elinkaarikustannuksia. Kuluttajien kysyntä kohdistuu energiatehokkaisiin rakennustuotteisiin, mikä puolestaan lisää tuotekehitystä.

Avustukset kohdistuvat erityisesti korjausrakentamiseen. Avustusten ehtona on rakentamisen korkea laatu mukaan lukien suunnittelu ja yritysten laatujärjestelmien hyväksi käyttäminen. Energiakorjauksia ja energiataloudellisia perusparannuksia vauhditetaan valtion rahoitus­avustuksilla ja korkotuilla. Tarkoituksena on yhdistää perusparantamisen, energiakorjaamisen ja lisärakentamisen edut käyttäen kannustimena ARA:n myöntämää rahoitusavustusta tai korkotukea.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Kiinteistöliitto
Harri Hiltunen
Toteutusaikataulu 2012-2013
Toimenpiteen eteneminen Päättynyt. Toimenpide sulautettiin osaksi vuosien 2013-2014 painopistettä ”Kustannustehokkaita ratkaisuja energiakorjauksiin” vuoden 2013 alkupuolella, kun ERA17-ohjelma uudistettiin.
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä
  • Arvioitiin energia-avustusten ja korjaushankkeiden tuloksia.
  • Kehitettiin kaukolämmön ja sähkön hinnoittelumalleja siten, että energian kuluttaja hyötyisi nykyistä enemmän säästäessään energiaa.
  • Selvitettiin myös ns. ESCO-tyyppisen toimintatavan käyttöönottoa asunto-osakeyhtiöissä.
Yhteyshenkilö Jukka Kero
Lisätietoja ja tausta-aineistoa