Uusien ratkaisujen testaus, kehittäminen ja käyttöönotto

Uusien ratkaisujen toimivuus on varmistettava käytännössä. Samalla kehitetään systemaattisesti edelleen osaamista ja tuotteita. Aluetason esimerkkikohteita varten hyödynnetään kehittyvien kaupunkialueiden kaavoitusta ja rakentamista niin, että tutkittavan alueen käyttäjät sitoutuvat määräajaksi rakennuksissa suoritettaviin mittauksiin ja kyselyihin. Tällaisesta alueesta voisi muodostua jokavuotisen energiatehokkaan rakentamisen messut, jonka konsepti olisi kehitettävissä mm. nykyisten asuntomessujen sekä kansainvälisten innovatiivisten ratkaisujen kokemuksia hyödyntämällä. Aluetason esimerkkikohteita tarvitaan erityisesti kilpailukykyisten teollisten ratkaisujen saamiseksi puukerrostalorakentamiseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on tällöin synnyttää Suomeen mittava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen ja ekotehokas puu¬rakennus-teollisuus.

Alueellisiin hankkeisiin ja esimerkkikohteiden rakentamista kannustetaan järjestämällä kilpailuja ja mahdollisesti myös Suomeen sijoitettu kansainvälinen energiatehokkaan teollisen rakentamisen Oscar-gaala, jossa tuodaan esille kansalliset parhaimmat esimerkit. Kilpailuista kuten kansainvälisissä Solar Decathlon ja Energy Wise -kilpailuissa kerätty tieto kumuloituu yritysten ja tutkimuslaitosten käyttöön.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu yritysten, kaupunkien, RYM Oy:n, tutkimuslaitosten, Tekesin ja Sitran toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Rakennusteollisuus RT
Toteutusaikataulu 11/2011 – 1/2013
Toimenpiteen eteneminen Green Building Council Finlandin käynnistämä Värkki-projekti on päättynyt ja projektin tuloksena lanseerattiin “Rakennusten elinkaarimittarit”, jotka huomioivat rakennusten ympäristö- ja energiatehokkuuden, elinkaaritalouden sekä käyttäjien hyvinvoinnin.
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Eri konsulteilla testautettiin erikseen valituissa kohteissa eurooppalaiset ympäristövaikutusten arviointimenetelmät, jotka kattoivat rakennusten koko elinkaaren ja jotka käyttivät lähtötietoina ympäristöselosteita. Työ jalkautui eri projekteissa, kun vuoden 2012 alussa valmistuneet standardit otettiin käyttöön. FiGBC:n Värkki-hankkeessa laadittiin ensimmäistä em. standardeihin pohjautuvaa ohjetta.

Kokonaisenergiatarkasteluun perustuen erilaisten ratkaisujen energiatehokkuutta arvioitiin käytännön projekteissa. Testausalustoina omakotitalot, asuinkerrostalot ja toimistorakennukset. Näistä alkoi kertymään tietoa uusien energiamääräysten astuttua voimaan ja käytännön työn käynnistyttyä. Täydentävää tietoa saatiin myös RT:n vetämässä E-lukulaskentaprojektissa.

Yhteyshenkilö Pekka Vuorinen
Lisätietoja ja tausta-aineistoa Pekka Vuorinen, Antti Koponen ja Ari Ilomäki
FiGBC:n Värkki-hanke