Tutkimus ja perusosaaminen

Tutkimuskentällä tiivistetään ja kehitetään hallinnon- ja tieteenalojen rajat ylittävää yhteistyötä. Rahoitusta ja tutkimusresursseja kohdistetaan erityisesti poikki- ja monitieteellisten tutkimus-yksiköiden muodostamiseen rakennetun ympäristön ekotehokkuuden ja energiatehokkuuden aloilla. Arkkitehtuuri, tietomallit, sisäympäristö, talotekniikka ja rakennusten energiatehokkuus, energia- ja rakennusteknologiat sekä talous- ja käyttäytymistieteet ovat esimerkkejä tarvittavista tieteenaloista. Uudet rakennetun ympäristön energiatehokkuuden professuurit perustetaan kaikkiin keskeisiin kiinteistö- ja rakennusalan opetusta antaviin yliopistoihin Helsinkiin (Aalto-yliopisto), Tampereelle ja Ouluun.

Kiinteistö- ja rakennusalan yksi keskeinen haaste on ollut uuden tiedon vieminen käytäntöön. Kansainväliset mallit, kuten Tanskan International Centre for Indoor Environment and Energy, Saksan E.ON Energy Research Center tai Ruotsin Passivhuscentrum toimivat hyvinä esimerkkeinä liiketoiminnan ja parhaimpien käytäntöjen yhdistämisestä. Suomessa näiden instituutioiden toimintamalli voidaan tuoda yliopistojen ja esimerkiksi Green Building Council Finland ry:n toimintaan.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu RYM Oy:n, opetus- ja kulttuuriministeriön, opetushallituksen, Tekesin ja yliopistojen toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Rakennusteollisuus RT
Toteutusaikataulu 10/2011 – 2/2016
Toimenpiteen eteneminen Toteutui suunnitellusti, mutta RYM Oy:n toiminta sittemmin loppunut.
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Uusi poikkitoimialainen ja -tieteinen yritysvetoinen tutkimustoiminta alkoi vakiintua RYM Oy:n toiminnan myötä. RYMin tutkimusohjelmien vauhdittamana rakennettiin pysyviä, kansainvälisesti tunnustettuja osaamiskeskittymiä. Uudenlainen osaamiskeskittymäajattelu rakentaa edelleen vahvaa siltaa yli hallinnon- ja tieteenalojen, yhdistäen tehokkaalla tavalla eri osaamisen luomisinstrumentteja. Osaamiskeskittymät vahvistavat ja kiihdyttävät yritysten mahdollisuuksia hyödyntää tutkimustoimintaa.
Yhteyshenkilö Anssi Salonen, RYM Oy
Lisätietoja ja tausta-aineistoa  www.rym.fi