Seurantaryhmän asettaminen

ERA17 -toimintaohjelman toimeenpanoa varten asetetaan seurantaryhmä, jonka jäseniä ovat ympäristöministeriö, Sitra, Tekes, Kuntaliitto, Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ja Kiinteistöliitto. Seurantaryhmä voi kutsua lisää jäseniä. Seurantaryhmän tehtävänä on kannustaa ja koordinoida eri tahoja ERA17 -toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen päällekkäisyyksiä välttäen. Seurantaryhmän toimikautena on 2011–2017.

Seurantaryhmän perustaminen on ympäristöministeriön vastuulla.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Ympäristöministeriö & Sitra & Tekes
Toteutusaikataulu Seurantaryhmä asetettu 2/2011
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä ERA17-seurantaryhmä on aloittanut työskentelynsä helmikuussa 2011. Seurantaryhmän toiminnan käynnistymisestä on kerrottu ao. uutisessa sekä www.era17.fi –sivuilla julkaistuissa uutisissa.

Seurantaryhmään kuuluvat Harri Hiltunen, Suomen Kiinteistöliitto; Reijo Kangas, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes; Ritva Laine, Suomen Kuntaliitto; Helena Kinnunen, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry; Jukka Noponen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra; Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry; Helena Säteri, ympäristöministeriö.

Seurantaryhmän puheenjohtajana vuonna 2012 toimii Helena Säteri ympäristöministeriöstä.

Seurantaryhmä on tehnyt vuoden 2012 toimintansa. Toimintasuunnitelma mukaan vuoden 2012 aikana seurantaryhmä ja tämän työtä tukeva ERA17-viestintäryhmä mm. järjestävät vuosipäivän ja hanketyöpajoja, esittelevät toimintaohjelmaa erilaisissa tilaisuuksissa, toteuttavat ajantasaista viestintää, keskustelevat osaamisen kehittämisestä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, koordinoivat hankkeiden toteuttamisesta sekä suunnittelevat tulevien vuosien toimintaa.

 

Toimenpiteen eteneminen Toteutumassa suunnitellusti
Yhteyshenkilö Seurantaryhmän PJ Helena Säteri
Jukka Noponen, Reijo Kangas, Helena Säteri
Lisätietoja ja tausta-aineistoa http://era17.fi/era17-seurantaryhma-aloitti-toimintansa

www.era17.fi