Osaaminen painopisteet 2013-2015

Osaamisen osalta painopisteiksi vuosille 2013-2015 valittiin:
Kustannustehokkaita ratkaisuja energiakorjauksiin

  • Tilaajat osaavat vaatia energiatehokkaita korjausrakennusratkaisuja ja taloyhtiöt ymmärtävät energiatehokkuuden merkityksen korjausrakentamisessa.
  • Tuottajat tarjoavat ja toteuttavat kustannustehokkaita ja energiatehokkuutta parantavia korjausrakentamisen ratkaisuja.
  • Yhteistyön tiimoilta on keskustelu säädösten uudistamisesta ja hyvistä käytännöistä sekä järjestetty kyselyitä taloyhtiöiden korjausrakentamisen vaikuttimista. Lisäksi on organisoitu korjaushankkeiden toteuttajille seminaarikiertueita (Energiaviisas taloyhtiö, Korjaushanke haltuun) ja kehityshankkeita muun muassa lämpöpumppuja ja lähes nollaenergiamallia koskien.
  • Vuosina 2017 ja 2018 järjestetään vielä iso, runsaan 20 paikkakunnan Mahdollisuuksien remontti -kiertue, jonka tavoitteena on saada runsaat 3000 taloyhtiöaktiivia entistä lujemmin korjaushankkeiden hyvien käytäntöjen piiriin. Osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista huomiota kohdistetaan myös energiatehokkuuden parantamiseen.

Koordinaattorina toimi Jukka Kero Suomen Kiinteistöliitosta.

Vauhtia kuntien ERA17-toimintaan

  • Kunnat ovat sisäistäneet ERA17-tavoitteet.
  • Suurten kaupunkien ERA17-ohjelmat valmistuvat ja ovat laajasti tunnettuja.
  • Monet pienemmät kaupungit ovat aloittaneet ERA17-työn hyödyntämällä parhaita esimerkkejä.

Koordinaattorina toimi Lotta Mattson Kuntaliitosta.

Energiaosaavaan perus- ja täydennyskoulutukseen

  • Energiaviisaus on kiinteästi mukana kaikkien ERA17-teemojen alueilla sekä tutkimuksessa että eri oppilaitosten ja kouluttajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Koordinaattorina toimi Heidi Husari RATEKOsta.