Kuntien ERA17-toimintaohjelmat ja energiaviisaat strategiat

Energiaviisas kunta on houkutteleva asuinpaikkana, koska se kiinnittää huomiota päästöjen vähentämiseen ja laadukkaaseen elinympäristöön. Kunnat tekevät suunnitelmallista työtä vähentääkseen energiantuotannon päästöjä, parantaakseen kiinteistöjen energiatehokkuutta ja luodakseen toimivan yhdyskuntarakenteen.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu kuntien ja Kuntaliiton toimialaan.

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Kuntaliitto
Toteutusaikataulu 2013-2015
Toimenpiteen eteneminen
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Yli kolmannes kunnista on tehnyt ilmastostrategian, jossa huomioidaan ERA17-toimintaohjelman keskeisiä teemoja, kuten yhdyskuntarakenteen ja rakentamisen energiatehokkuus. Oulun kaupunki on tehnyt Energiaviisas rakennettu Oulu – ERA17-tiekartan. ERA17-toimintaohjelmaa on esitelty kunnille eri yhteyksissä. Kunnille on tehty oma ERA17-infokirje ja ERA17 oli mukana Kuntaliitto on järjestänyt ERA17-aamiaiskeskusteluja julkisen ja yksityisen yhteistyöstä maankäytössä ja infran rakentamisessa ja kunnossapidossa.
Yhteyshenkilö Lotta Mattsson
Lisätietoja ja tausta-aineistoa http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3159
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=829a3b8e-f71a-4b12-b791-c40d00cc9c0b&groupId=64417