Korjausrakentaminen ja ylläpito

Korjausrakentamisen hajanaisten palveluiden kehittymistä laajemmiksi asiakaslähtöisiksi kokonais-palveluiksi edistetään kehityspanoksilla mm. siten, että jatkossa niiden hankinta voitaisiin tehdä enemmän yhden luukun periaatteella sisältäen rakentamisen, energiaratkaisun ja mahdollisesti myös ylläpidon. Palvelujen kehityksessä parannetaan samalla toimialan tuottavuutta hyödyntäen uusia teollisia ratkaisuja ja uutta teknologiaa. Teollisilla ratkaisuilla siirretään työtä korjattavista kodeista ja työpaikoilta tehtaisiin, kuten useat keskieurooppalaiset esimerkit osoittavat.

Korjausrakentamisen kehitysohjelmien yksi näkyvä tulos voisi olla ”Test Hub for Europe and Asia” eli soveltamisnäyttämisympäristö, joka kokoaa parhaat käytännöt yhteen paikkaan. Tällainen ympäristö helpottaa asiakkaita vertailemaan eri vaihtoehtoja yksinkertaisesti ja selkeästi mm. elinkaaritarkastelun näkökulmasta. Korjausrakentamisen kehittämistä rahoittaviin ohjelmiin sisällytetään myös uusien ryhmä- ja aluekorjausmallien kehittäminen ja laajempi jalkauttaminen.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu yritysten, tutkimuslaitosten, Tekesin, alan järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Rakennusteollisuus RT
Toteutusaikataulu 11/2011 – 1/2014
Toimenpiteen eteneminen Toteutui suunnitellusti, mutta sivuston ylläpito on päättynyt.
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Korjausrakentamiseen liittyvät t&k-hankkeet ja opinnäytetyöt on koottiin julkiseen tietokantaan (sivusto ei enää toiminnassa).  Keväällä 2012 tehtiin selvitys kysynnän ja tarjonnan tämänhetkisistä kohtauspaikoista verkossa, joita löytyi kymmenkunta kappaletta. Vuoden 2012 aikana kehitettiin ”korjausrakentamisen palveluluukku”, www.teeparannus.fi. Ansaintalogiikkaa palvelulle selviteltiin, mutta toimivaa ratkaisua ei löytynyt.
Yhteyshenkilö Jani Kemppainen
Lisätietoja ja tausta-aineistoa www.teeparannus.fi/parhaatkaytannot