Energiaviisaat valinnat tunnetuiksi rakentajille ja remontoijille

Kuluttajille ja erityisesti pienrakennuttajille ja -rakentajille sekä remontoijille kerrotaan eri valintojen ilmastovaikutuksista ja energiaviisaasta elämästä. Valistuneet kuluttajat luovat kysyntää energiaviisaille ratkaisulle ja luovat uutta liiketoimintaa. Viestinnän tärkeimpiä kohderyhmiä ovat pientalojen ja asunto-osakeyhtiöiden rakentajat/rakennuttajat ja remontoijat. Keinoina ovat kampanjat, sosiaalinen media, pienrakennuttajakoulutus.

Toimenpiteen toteuttaminen kuului Rakennustiedon, Motivan, Tekesin ja kuntien rakennusvalvontojen toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Kiinteistöliitto
Harri Hiltunen
Toteutusaikataulu 10/2011-2/2013
Toimenpiteen eteneminen Toteutui suunnitellusti. Toimenpide sulautettiin osaksi vuosien 2013-2014 painopistettä ”Kustannustehokkaita ratkaisuja energiakorjauksiin” vuoden 2013 alkupuolella, kun ERA17-ohjelma uudistettiin.

Toimenpiteen tehtävät konkretisoivat sen, että energiatehokkuudesta viestiminen helposti ymmärrettävässä muodossa vaatii aikaa, hikeä ja euroja. Viestinnän perustaksi tarvitaan myös entistä enemmän tutkittua, puolueetonta tietoa toteutetuista energiatehokkuutta kokonaisvaltaisesti parantavista ratkaisuista – erityisesti taloyhtiöissä.

Kuvaus toimenpiteen etenemisestä
  • Julkaistu Taloyhtiön energiakirja (www.taloyhtio.net/ajassa/energiakirja).
  • Toteutettiin Energiaviisas asuintalo- seminaarikiertue (lokakuu 2012-helmikuu 2013) uudistuvasta energiatodistuksesta ja korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimuksista (www.taloyhtio.net/ajassa/energiakiertue). Kiertue keräsi 12 paikkakunnalla lähes 2 400 kuulijaa.  Osallistuneet kokivat tilaisuudet onnistuneiksi ja hyödyllisiksi. Energiatodistusuudistus ja korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset herättivät myös runsaasti keskustelua.
Yhteyshenkilö Petri Pylsy
Lisätietoja ja tausta-aineistoa www.taloyhtio.net/ajassa/energiakirjawww.taloyhtio.net/ajassa/energiakiertue