Osaaminen

Energiaviisas rakennettu ympäristö tarvitsee entistä rautaisempia energiatehokkuuden ammattilaisia. Nollaenergiarakentaminen, energia-asioiden huomioiminen kaavoituksessa ja uusiutuvien energianlähteiden laajamittaisempi hyödyntäminen edellyttävät osaamisen kehittämistä kaikilla tasoilla. Energiaviisauden edistämiseksi tarvitaan tieteenalojen rajat ylittävää yhteistyötä, joka vie uuden tiedon ja innovaatiot käytäntöön asti.