Tietojärjestelmät yhteensopiviksi

Eri alueille ominaisten energiatavoitteiden määrittely edellyttää, että käytettävissä on vertailu­kelpoista aluetietoa sekä luokittelujärjestelmä, joka tunnistaa alueiden erilaiset mahdollisuudet tavoitellun energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Tietojohtamista ja siihen liittyviä tieto­järjestelmiä kehitetään nykyistä integroivammiksi sekä tuodaan asiantuntijoille suunnitellut järjestelmät sisältöineen myös muiden toimijoiden saataville. Tietokannan sekä järjestelmien ja sisältöjen avoimuuteen, joustavuuteen ja käytettävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Energiatehokkuuteen liittyvä aluetieto on osa kaupunkisuunnittelun tietojärjestelmää. Tarvitaan sellainen yhteensopivien tietojärjestelmien alusta, joka mahdollistaa helpolla tavalla energia­tehokkuuteen liittyvän aluetiedon hakemisen ja yhdistämisen. Tietojärjestelmistä tulee voida tuottaa ajantasaista ja luotettavaa paikkatietoa, jolla yhdyskuntarakenteen kehitystä ja vähähiilisen liikenteen edellytyksiä ja tilaa voidaan seurata.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Tekesin toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Seurantaryhmä kokonaisuutena (ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto)
Toteutusaikataulu Toteutus on alun perin suunniteltu 2012 ja suunnitelmaa on päivitetty tarpeen mukaan.
Toimenpiteen eteneminen Etenemässä suunnitellusti sekä uusien mahdollisuuksien mukaan.
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä 2015 lopussa päättyneen SADe-ohjelman yhteydessä mm. edistettiin sähköisten palvelujen käyttöä erityisesti kunnissa lupa-asioiden osalta, parannettiin sähköisiä tietojärjestelmiä vaikutusarviointien e editämiseksi sekä vauhditettiin sähköisten osallistumisjärjestelmien kehitystä. Samalla tehtiin rajapintojen kehitystyötä yhteentoimivuuden edisämiseksi. Tietojärjestelmien yhteensopivuuteen liittyviä ongelmia on selvitetty TEAS-hankkeissa, mm. VNTEASin TIPPI-hankkeessa. KIRA-digi-kärkihankkeessa jatketaan työtä yhdessä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa ratkaisujen löytämiseksi kokeilujen ja pilottien kautta sekä jatkamalla tarpeellista vakiointityötä mm. säädöstyön pohjaksi.
Yhteyshenkilö Aulis Tynkkynen
Lisätietoja ja tausta-aineistoa Toimenpiteitä 3-8+10 tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.