Maankäyttö painopisteet 2013-2015

Maankäytön osalta ERA17-painopisteiksi vuosille 2013-2015 valittiin:
Kaavoitukseen energiatehokkuutta parantavat arviointivälineet

  • Energiatehokkuuden arviointityökalut ovat kaavoituksessa yleisesti tunnettuja ja niitä käytetään avoimesti ja aktiivisesti.
  • Arviointimenetelmien ja työkalujen hyödyntäminen on vakiintunutta toimintaa.
  • Rakennetun ympäristön energiatehokkuus on vakiintuneena osana kaavojen vaikutusten arviointia ja korkeatasoisen elinympäristön suunnittelua.

Koordinaattorina toimi  Antti Irjala ympäristöministeriöstä.