Kiinteistöjen käyttö ja omistaminen painopisteet 2013-2015

Kiinteistön omistamisen osalta ERA17-painopisteiksi vuosille 2013-2015 valittiin :
Energiatietoiseen kiinteistöjen käyttöön

  • Alan parhaat esimerkit, hyvät käytännöt ja toimintamallit ovat helposti saatavilla ja niiden käyttöön on tarjolla neuvontaa ja kannusteita.
  • Ympäristöluokituksia, tunnuslukuja ja muita työkaluja hyödynnetään tehokkaasti suunnittelussa sekä kiinteistöjen käytössä ja omistamisessa.

Koordinaattorina toimi Heli Kotilainen Green Building Council Finlandista ja vastuuorganisaatio oli RAKLI.