Kiinteistöalalle päästökauppajärjestelmä

Kiinteistöalalle luodaan kasvihuonekaasupäästöihin ja energiatehokkuuteen perustuva, teollisuuden päästökaupan tai valkoisten sertifikaattien kaltainen järjestelmä. Tällä tavalla pystytään päästövähennyksistä ja energiatehokkuudesta luomaan myytävissä oleva hyödyke ja synnyttämään energiansäästön kustannustehokkuusvaikutusten lisäksi myös tulovirta niille toimijoille, jotka panostavat energiatehokkuuteen.

Vaihtoehtona voidaan päästövähennyksistä luoda muu myytävä hyödyke kuten esim. lisä-rakennusoikeus tai vuokraetu. Tarkoituksena on, että päästövähennykset kumuloituvat joko kiinteistönomistajan tulokseen positiivisena tulovirtana tai taseeseen kiinteistön markkina-arvoon vaikuttavana arvostuseränä. Päästökauppa kytketään myös alueiden ja rakennusten luokitus-järjestelmiin. Mallia päästökauppajärjestelmän luomiseen voidaan ottaa Britanniasta, missä päästöoikeuksien kauppaa ollaan laajentamassa rakennussektorille.

Päästökaupan alkuvaiheen toimijat ovat ammattimaisia kiinteistönomistajia, sijoittajia ja kehittäjiä. Kehitystyön rahoittaminen kuuluu Sitran ja Tekesin toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Sitra
Toteutusaikataulu 3-9/2012
Toimenpiteen eteneminen Ei toteuteta
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Toimenpiteen toteuttamisesta luovuttu keväällä 2012.
Yhteyshenkilö Johanna Kirkinen / Jukka Noponen
Lisätietoja ja tausta-aineistoa