Käyttö- ja kiinteistöpalvelut ajan tasalle

Kokonaisvaltaiset palvelut ovat avainasemassa kestävän kehityksen käyttöönotossa asumisessa sekä työ- ja palveluympäristöissä. Palvelujen tulee ulottua aina tarpeen tunnistamisesta käyttäjien tukemiseen asti. Näiden palvelujen kehittämiseen ja tuotteistamiseen on panostettava eri tasoilla. Käyttö- ja kiinteistöpalveluihin kehitetään sertifiointijärjestelmä, joka on avoin, kaikille alan toimijoille suunnattu laatujärjestelmän arviointi- ja hyväksyntämenettely. Käyttö- ja kiinteistöalan palveluja tarjoavien ammattitaitoa ja osaamista tuodaan näkyville, jotta kuluttajien on helppo valita palveluntarjoajista pätevät. Isännöintitoimialan on kehitettävä uusia palveluja ja toimintatapoja, jotta energiatehokkuuden ja kiinteistön elinkaaren hallinnan sisältävä ammattimainen kokonais-palvelu onnistuu.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu kiinteistötoimialan ja palveluyritysten toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen RAKLI
Toteutusaikataulu 11/10 – 12/2012
Toimenpiteen eteneminen Toteutunut
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Ekotehokkaat sopimuskäytännöt (RAKLI) Ekotehokas toimintatapa ja Green Check List – tehtäväluettelo

– tiivis energiatehokkuutta kiinteistössä parantava työkalupaketti suomeksi ja englanniksi, huomioiden vaikutukset myös investointi- ja kiinteistöpalveluprosesseihin

Kiinteistöliiketoiminnan sanaston päivitys

Kiinteistöalan määräaikainen asiantuntijaryhmä

(OPH, keskusjärjestöjen nimeämät yksityisen ja julkisen sektorin järjestöasiantuntijat mm. Kiinteistöpalvelut ry:stä ja RT:stä, asiantuntija-ryhmän tukiryhmä, jossa mm. RAKLI)

Kiinteistöalalla tapahtuvien osaamistarpeiden muutosten selvittäminen

– vaikutukset kiinteistöalan sijoittumiseen koulutusjärjestelmässä

– tavoitteena tutkintojen joustava kokonaisuus, jossa energia- ja ympäristötehokkuusasiat ovat keskeisesti esillä.