Kannustimet energiatehokkuuteen

Perinteisesti palveluissa ja rakentamisessa pyritään usein minimoimaan investointikustannukset huomioimatta elinkaarikustannuksia. Tätä käytäntöä lähdetään muuttamaan tuomalla käyttäjät voimakkaammin mukaan jo hankkeiden suunnitteluvaiheeseen. Tämä antaa tilaa uudenlaiselle kohteiden kehittämiselle ja innovaatioille. Hyvästä suorituksesta tai laadusta palkitsevia kannustin-palkkiorakenteita käytetään alan palvelusuhteissa toistaiseksi verraten vähän, mutta ne nousevat yhä useammin esille tilaajien ja palveluntuottajien välisissä keskusteluissa.

Haasteena kannustepalkkioiden soveltamisessa on ennen kaikkea oikeiden mittareiden ja palkkiokriteereiden määrittely. Hankintakriteerejä ja sopimusmalleja on kehitettävä siten, että elinkaarivaikutukset tulevat paremmin huomioiduiksi päätösvaiheessa.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu Tekesin, toimialajärjestöjen, palvelujen tuottajien sekä kiinteistö- ja rakennusalan toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen 

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen RAKLI
Toteutusaikataulu 10/2011 – 9/2012
Toimenpiteen eteneminen Toteutumassa suunnitellusti
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Yhteistyötahot: KTI

Toteutus

– Kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuuden ja eko- ja energiatehokkuuden tunnusluvut (määrittelyprojekti) 09/2010 – 03/2012

– Kestävää tuottavuutta ja kilpailukykyä – vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan strategiat, johtaminen ja mittaaminen (tutkimus- ja kehityshanke) 11/2011 – 11/2012

– Selvitys lainsäädännön muutostarpeista 1/2012 – 10/2012