Energiaviisautta edistävien palveluiden ja toimintamallien lanseeraaminen

Energiaviisautta edistävien palveluiden ja toimintamallien lanseeraaminen ovat sekä omistajalle että käyttäjälle yhteisiä kannustimia. Energiatehokkuuden parantamisella saavutettava hyöty jaetaan oikeudenmukaisesti käyttäjän ja omistajan välillä. Ekologisuus otetaan osaksi normaalia päätöksentekoprosessia. Eri osapuolet: omistajat eli investoijat, käyttäjät ja palvelujen tuottajat jakavat oikeudenmukaisesti syntyvät hyödyt ja kustannukset. Julkisiin hankkeisiin tulisi asettaa velvoite palveluliikennetoiminnan (esimerkiksi ESCO) ja toimivuusperusteisten mallien käyttöönottamiseksi.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu kiinteistö- ja rakennusalan toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen RAKLI
Toteutusaikataulu 1/2011 – 10/2012
Toimenpiteen eteneminen Toteutumassa suunnitellusti
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä RAKLI, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Energiavirasto allekirjoittivat 2016 uuden Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen, joka astui voimaan vuoden 2017 alusta. Sopimus auttaa Suomea osoittamaan täyttäneensä EU-tasoiset tavoitteet. Liittyneet organisaatiot pystyvät järjestelmän avulla osoittamaan toteuttamansa säästöt vertailukelpoisella tavalla.

GBC Finland järjesti vuonna 2014 Suomen viihtyisin ja energiatehokkain toimitila -kilpailun ja vuonna 2015 Suomen fiksuin ja viihtyisin asuintalo -kilpailun.

Green Lease – hyvä vuokratapa – tiivis dokumentti suomeksi ja englanniksi-Green Check List – tehtäväluettelo – tiivis dokumentti suomeksi ja englanniksi, huomioiden vaikutukset myös investointi- ja kiinteistöpalveluprosesseihin (ja prosessivaiheisiin)-Green Lease – peilaus vuokrauksen riskimatriisiin

-Tilannekuvauksia tulosten käyttöönottamiseksi eri tilanteissa

11/2010 – 12/2011

Kiinteistöliiketoiminnan sanaston päivitys
(1/2011-12/2011)

Kestävää tuottavuutta ja kilpailukykyä – vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan strategiat, johtaminen ja mittaaminen (KTI:n vetämä tutkimus- ja kehityshanke, 10/2011-10/2012)

Selvitys kiinteistöalan yritysten kestävän kehityksen strategioiden parhaista käytännöistä; liiketoiminnassa käytettyjen ohjausvälineiden kuvaus; konsepti rakennusten eko- ja energiatehokkuuden mittaamisen jatkuviksi käytännöiksi sekä näiden integrointi alan normaalisti seurattuihin tunnuslukuihin

Toimitilojen energiatehokkuuden toimenpideohjelma (TETS)

Toimitilojen energiatehokkuus paranee 6 % vuoteen 2016 mennessä ja 20 % vuoteen 2020 mennessä markkinaehtoisin toimenpitein. Toimenpideohjelman piirissä on 80 % RAKLIn jäsenten potentiaalisesta kiinteistökannasta 2014 mennessä.

(2/2011-31.12.2016; RAKLI, TEM, MOTIVA)