Kiinteistöjen käyttö ja omistus

Rakentamisessa keskitytään usein investointikustannuksiin ja jätetään huomiotta rakennuksen elinkaaren aikana käytöstä syntyvät kustannukset. Tilojen käytön tehokkuudella ja niissä tapahtuvalla toiminnalla on kuitenkin suuri merkitys rakennuksen energiankulutukselle. Fiksut omistajat ja käyttäjät ovat avainasemassa.

Kuva: Leena Ahveninen