Kiinteistöjen käyttö ja omistus

Rakentamisessa keskitytään usein investointikustannuksiin ja jätetään huomiotta rakennuksen elinkaaren aikana käytöstä syntyvät kustannukset. Tilojen käytön tehokkuudella ja niissä tapahtuvalla toiminnalla on kuitenkin suuri merkitys rakennuksen energiankulutukselle. Fiksut omistajat ja käyttäjät ovat avainasemassa.

Painopiste vuosille 2013-2015:
Energiatietoiseen kiinteistöjen käyttöön

Koordinaattori: Green Building Council Finland, Heli Kotilainen
Vastuuorganisaatio RAKLI

  • Alan parhaat esimerkit, hyvät käytännöt ja toimintamallit ovat helposti saatavilla ja niiden käyttöön on tarjolla neuvontaa ja kannusteita.
  • Ympäristöluokituksia, tunnuslukuja ja muita työkaluja hyödynnetään tehokkaasti suunnittelussa sekä kiinteistöjen käytössä ja omistamisessa.

Kuva: Leena Ahveninen