Reaaliaikainen sähkön hinnoittelu

Energiantuotannon aiheuttamia päästöjä ja tarvittavaa tuotantokapasiteettia voidaan alentaa kulutuksen joustolla. Kulutuksen jousto saavutetaan reaaliaikaisella sähkön hinnoittelulla, kun energiayhtiöt tarjoavat asiakkaille tuntipohjaisia tariffeja. Tariffit kannustavat tehon leikkauksiin ja energian varastointiin rakennuksissa. Etäluettavat tuntimittaavat mittarit ja tuntikohtainen tase­selvitys ovat edellytyksenä sähkön pienkäyttäjien kysyntäjoustolle.

Reaaliaikaisen sähkön hinnoittelun odotetaan syntyvän markkinaehtoisesti, sillä valtioneuvoston asetus edellyttää jo, että sähkönkulutuksen ja pienimuotoisen sähköntuotannon mittaus perustuu tuntimittaukseen ja mittauslaitteiston etäluentaan. Sähkönkäyttäjä voi kulutuksen koosta riippumatta ohjata kulutustaan välttääkseen korkeita hintoja, jos hänen käyttämänsä sähkön hinta on pörssisidonnainen. Yksinkertaisimmillaan sähkön kysyntäjousto toimii pörssisidonnaisen hinnan ja rakennusautomaatiojärjestelmän ohjaamana ilman erityisiä sopimuksia eri osapuolten tai toimijoiden välillä.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön, energia-alan yritysten sekä Tekesin tutkimus- ja kehityshankkeiden tuen toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen 

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen RAKLI
Toteutusaikataulu Toteutettu 2012
Toimenpiteen eteneminen Toteutumassa suunnitellusti
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Esimerkkikohteita on käynnissä (esim. Kalasatama/Hki) ja teema on myös Cleen Oy:n toiminta-aluetta. Tekesin smart grid -selvitys.

TEM nettolaskutusselvitys valmistunut.

Lainsäädäntö edellyttää laitteiston etäluentaa 2014 mennessä. Tuntikohtaisen taksoituksen on oletettu syntyvän markkinaehtoisesti. Tällä hetkellä kuluttajille on tarjolla mm. sopimus, johon kuuluu ohjausjärjestelmä ja tuntihinnoiteltu sähkö. Ohjausjärjestelmä valitsee halvimmat tunnit vesivaraajan lämmitykseen. Hidasteet liittyvät sähkön varastoimisen ja verkkoon syöttämisen mahdollisuuksiin, esim. sähköautojen akkuja on ehdotettu käytettävän säätövoimana kulutushuippujen aikana.

Lisätietoja ja tausta-aineistoa http://www.motiva.fi

http://energia.fi/sites/default/files/alykkaat_sahkoverkot_2010_diplomityo_anni_sarvaranta.pdf