Energiantuotanto painopisteet 2013-2015

Hajautetun energiatuotannon osalta ERA17-painopisteiksi vuosille 2013-2015 valittiin:
Sähkön ja lämmön pientuotanto houkuttelevaksi ja vaivattomaksi

  • Rakennuksiin integroitu sähkön ja lämmön pientuotanto on houkutteleva energiavaihtoehto.
  • Pientuotannon esteet on poistettu ja pientuotannolle on luotu kannustimia.
  • Suomeen on syntynyt alueellisia uusiutuvan energian pientuotantoratkaisuja.

Koordinaattorina toimi Karin Wikman Tekesistä.