Energiatehokkuuteen keskittyvä COMBI-hanke käynnistyi

COMBI-hanke etsii turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja julkisten palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja laadukkaiden sisäilmaolosuhteiden varmistamiseen. Näiden saavuttaminen edellyttää sekä yksityiskohtien tuntemista että niiden keskinäisten suhteiden kokonaisvaltaista hallintaa. Tekesin INKA-ohjelma rahoittaa hanketta.

Toukokuun puolivälissä pidettiin Tampereen teknillisellä yliopistolla COMBI-hankkeen aloitusseminaari, joka keräsi yhteen hankkeen osapuolet ja muita asiasta kiinnostuneita tahoja. Aloitusseminaarin yhteydessä keskusteltiin eri tutkimusosioiden toteutuksesta sekä hankkeelta toivottavista tuloksista.

Kokonaisuuden hallinta on käsite, joka nousi useammassa puheenvuorossa esille. Julkisissa palvelurakennuksissa voi olla esimerkiksi useita erilaisia käyttäjiä ja käyttötarpeita, myös eri vuorokaudenaikoihin. Käyttäjien tarpeita varten tulee muun muassa huoneiden lämpötilojen hallinta, ilmanvaihto, valaistus, siivous sekä muut palvelut ja niiden edellytykset järjestää sujuvalla ja kustannustehokkaalla tavalla. Vaikka tavoitteet voivatkin joskus olla keskenään ristiriidassa, tulisi niiden kaikkien kuitenkin tukea samaa yhteistä päämäärää: Hyvää rakennusten sisäympäristöä, joka on toteutettu laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Vuoden 2019 alusta käyttöön otettavien uusien julkisten palvelurakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia (nZEB). Näitä virallisia vaatimustasoja ei ole vielä Suomessa vahvistettu, mutta tuolloin käyttöön otettavien uusien palvelurakennusten tarveselvitys- ja suunnitteluprosessi alkaa käytännössä jo pian. Vaatimukset rakennushankkeiden osapuolille ovat kovat ja yhtenä huolenaiheena keskusteluissa on noussut esille laskennallisen ja todellisen energiankulutuksen väliset erot: Ellei rakennusten todellista energiankulutusta tunneta järjestelmittäin, on energiatehokkuutta parantavien panostusten valinta hyvin haastavaa. Myös tähän aiheeseen pyrkii COMBI-hanke antamaan vastauksia, jotta esimerkiksi investointi- ja elinkaarikustannusten laskenta perustuisi mahdollisimman totuudenmukaisiin tietoihin.

Uusien ratkaisujen käyttöönotto edellyttää hyvää ymmärrystä

Seuraava esimerkki valottaa suunnitteluratkaisujen moninaisuutta: Tilojen käyttötarkoitus määrittää siellä tarvittavan valon määrän, josta osa voidaan usein kattaa luonnonvalon avulla ja osa erillisten valaisimien avulla. Hyödynnettävän luonnonvalon määrään vaikuttavat muun muassa rakennusta ympäröivät varjostukset, rakennuksen ja sen tilojen muoto sekä ikkunoiden ja pintamateriaalien ominaisuudet. Valaistusjärjestelmän valintaan vaikuttavia asioita ovat muun muassa investointi- ja huoltokustannukset, ohjausjärjestelmän valinta, energiankulutus ja niistä tulevat lämpökuormat.

Jos esimerkiksi rakennusten kesäisin hyödyntämän päivänvalon määrää kasvatettaisiin, vähenisi muun valaistuksen tarve ja tällöin myös sen energiankulutus ja siitä seuraava mahdollinen jäähdytystarpeen kasvaminen. Toisaalta esimerkiksi LED-teknologian myötä valaistuksen teknisen toteutuksen odotetaan muuttuvan tulevina vuosina, mikä taas vaikuttaa yksittäisiin rakennuksiin valittaviin ratkaisuihin.

Valaistuksen käyttämän energiankulutuksen ja sen lämpökuormien tarkempi laskenta nykytasoon verrattuna koettiin tarpeelliseksi rakennusten energiatehokkuutta parannettaessa, mutta toisaalta taas aikaisempaa tarkemman laskentamenettelyn jalkauttaminen rakennusten suunnittelijakenttään vaatii sekä aikaa että panostuksia koulutukseen.

Rakennukset sisältävät useita vastaavanlaisia esimerkkejä ja näin ollen kokonaisuuden hallinta edellyttää toisaalta sekä yksityiskohtien hallintaa, että toisaalta kykyä laittaa asioita tärkeysjärjestykseen rajallisten resurssien puitteissa. Hankkeelta toivottiin myös konkreettisia teknisiä ratkaisuja, joita käyttämällä päästäisiin vähintään optimiratkaisujen lähimaastoon. Näitä onkin hankkeessa tarkoitus löytää sekä uudis- että korjausrakentamisen tarpeisiin ja näihin asioihin palataan COMBI-hankkeen edetessä.

Rakentamisen kokonaisvaltaista kehittämistä ja tulevia määräyksiä ajatellen tärkeäksi koettiin pystyä saavuttamaan tilanne, jossa mahdollisimman suuri osa kohteista pystytään toteuttamaan käyttäjille turvallisina ja taloudellisina. Tilastollisesti voi olla, että osassa uudis- ja korjausrakentamiskohteita esiintyy aina puutteita, mutta henkilökohtaisella tasolla harva haluaa olla kantamassa vastuuta niistä niiden tapahduttua.

Tampereen teknillisen yliopiston tiedote

www.tut.fi/rakennusfysiikka/combi

This entry was posted in Uutiset and tagged , , , , .

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *