Asiakkaasta myyjäksi: Kaksisuuntaisen kaukolämmön mahdollisuudet selvitetään

2-suuntainan-kaukolampoverkkoVoiko kaukolämpöasiakkaasta tulla lämmön myyjä? Tätä pohditaan Energiateollisuus ry:n, Sitran ja Turku Energian yhdessä käynnistämässä hankkeessa, jonka tavoitteena on etsiä kaukolämmön kilpailukykyä parantavia toimintamalleja.

Nyt käynnistyneessä hankkeessa selvitetään, millä tavoin lämmitysmarkkinoista voisi tehdä aidosti kaksisuuntaiset. Kaksisuuntaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa kaukolämpöyritys avaa järjestelmänsä asiakkaidensa tai muiden tuottamalle lämmölle ja maksaa lämmöstä markkinahinnan.

Hajautetun ja kiinteistökohtaisen energiantuotannon lisääntyessä osapuolet haluavat selvittää mahdollisuuksia hajautetun tuotannon liittämiseksi kaukolämpöjärjestelmiin. Tulevaisuuden liiketoimintamallien tulee tukea markkinoiden kehittymistä sekä sellaista hajautettua tuotantoa, joka on kustannustehokasta ja johon markkinatoimijat haluavat investoida.

Kaukolämpö ja kaukojäähdytys ovat keskeisiä osia tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Näihin liittyvä teknologia sekä järjestelmien käyttöön ja optimointiin liittyvä osaaminen ovat Suomessa maailman huippua.

”Kaksisuuntaisuuden lisääminen parantaa kaukolämpöjärjestelmän toimivuutta ja huomioi hajautetun tuotannon mukanaan tuomat haasteet, sanoo Sitran johtava asiantuntija Jaana Pelkonen.

Tavoitteena on parantaa kaukolämpöön perustuvien järjestelmien kilpailukykyä entisestään.

”Hanke auttaa kaukolämpömarkkinoiden toimijoita valmistautumaan muutokseen sekä edistää kaksisuuntaisten markkinoiden kehittymistä. Olennaista on, että uudet liiketoimintamallit hyödyttävät kaikkia kaukolämpöasiakkaita. Myös lämpöä tuottavan asiakkaan ja kaukolämpöyrityksen pitää saada hyötyä kaksisuuntaisuudesta”, toteaa Energiateollisuus ry:n asiantuntija Antti Kohopää.

Hankkeessa selvitetään, millaisia hyötyjä ja haittoja eri osapuolet saavat erilaisista liiketoimintamalleista. Lisäksi tarkastellaan, mitä ympäristöllisiä ja ilmastollisia hyötyjä kaksisuuntaisuudesta voisi olla, minkälaisella poliittisella ohjauksella kaksisuuntaisuuteen voitaisiin kannustaa ja minkälaisia asioita hinnoittelussa tulisi ottaa huomioon.

Hankkeen yleisen osan toteutuksesta vastaa Pöyry Management Consulting Oy Energiateollisuuden ja Sitran yhteisrahoituksella. Yleisen osan rinnalla Turku Energia toteuttaa case-tarkastelun Skanssin alueen liiketoimintamallista.

”Turku Energia kehittää Turun Skanssin alueelle Suomessa täysin uudenlaista matalalämpötilaista kaukolämpöverkkoa, joka toteutuessaan mahdollistaa kaksisuuntaisen ja avoimen lämpökaupankäynnin sekä uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisen yhtiön kaukolämmön tuotannossa. Case-tarkastelun kautta saamme kuvauksen liiketoimintamallista, jota voidaan soveltaa kaksisuuntaisen kaukolämpömarkkinan luomiseksi Skanssin alueelle”, Turku Energian kehityspäällikkö Antto Kulla kertoo.

Lisätietoja
Antti Kohopää, Energiateollisuus ry, antti.kohopaa@energia.fi, p. 050 344 9265
Jaana Pelkonen, Sitra, jaana.pelkonen@sitra.fi, p. 040 540 9775
Antto Kulla, Turku Energia, antto.kulla@turkuenergia.fi, p. 050 5573 257

This entry was posted in Uutiset and tagged , , , , , , , .

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *