Arviointiraportti: rakentamisen energiatehokkuutta koskevat hankkeet osuneet hyvin maaliin

Ympäristöministeriön tilaama arviointi rakentamisen energiatehokkuushankkeiden vaikuttavuudesta on valmistunut. Tuore arviointiraportti kattaa noin 200 vuosina 2009–2014 toteutettua hanketta, ja siinä tarkastellaan hankkeiden tuloksia sekä yhteiskunnallisten vaikutusten että ympäristöministeriön tarpeiden ja tavoitteiden näkökulmista.

Raportissa todetaan, että hankkeet ovat käsitelleet energiatehokkuuden kehityksen kannalta keskeisiä aihealueita, ja että ne ovat edistäneet hyvin rakennusten energiatehokkuuden ohjausta ja direktiivien kansallista voimaansaattamista. Keskeiseksi tekijäksi energiatehokkuushankkeiden onnistumisessa raportti nostaa alan toimijoiden laaja-alaisen yhteistyön ja yhteishankkeet.

Hanketoiminnan kehittämistarpeiksi arviointi nostaa viestinnän vahvistamisen sekä nykyistä järjestelmällisemmän vaikuttavuuden ennakoinnin ja arvioinnin. Raportti suosittelee myös yritysyhteistyön lisäämistä, laajempien hankekokonaisuuksien luomista sekä joustavuuden lisäämistä hankintamenettelyihin.

Arvioinnin teki Owal Group Oy alihankkijanaan Granlund Consulting Oy. Arvioinnin menetelmiä olivat aineistoanalyysi, ministeriön ja sidosryhmien edustajien haastattelut, sähköiset kyselyt valvojille ja hankkeiden toteuttajille, noin 20 hankkeen yksityiskohtaiset analyysit sekä alan keskeisiltä toimijoilta työpajassa kerätty palaute.

Ympäristöministeriö teettää rakentamisen energiatehokkuutta ja sen lainsäädännön kehittämistä koskevia tutkimuksia ja selvityksiä osana energia- ja ilmastopolitiikan toteuttamista. Hankkeilla on edistetty erityisesti rakennusten energiatehokkuuden ohjausta, direktiivien valmistelua ja toimeenpanoa sekä näitä koskevaa viestintää, toimialan kehittämistä ja toimenpiteiden suuntaamista.

Lue arviointiraportti  rakennusten energiatehokkuushankkeista tästä

 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Virve Hokkanen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 087, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Partner Mia Toivanen, Owal Group Oy, p. 040 566 7536, mia@owalgroup.com

This entry was posted in Artikkelit and tagged , , .

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *