Raportit

EU-kaukolämpövertailu

ERA17 loppuraportti


ERA17-toimintaohjelman loppuraportti

Selvityksiä 39

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Kiinteistöliiketoiminnan arvoverkostot, ansaintalogiikat ja päätöksentekoprosessit

kti_2010

Selvityksiä 30

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot

Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt

Kannustimet rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi (englanniksi)